Knihovnické portály, weby a e-konference

Knihovnické portály a weby

Portál Knihovny.cz - jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven, adresář všech knihoven (tento portál nahradil od roku 2019 Jednotnou informační bránu)

Informace pro knihovny na stránce Národní knihovny ČR 

Seznam všech odborných akcí, seminářů a konferencí na stránce SKIP ČR

Co dokáže knihovna - web nabízí mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy knihoven, slouží jako inspirace i pomoc a advokacií knihoven

Besedník - strínka pomůže zprostředkovat kontakty na autory literárních děl a usnadňuje vzájemnou komunikaci při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád a dalších aktivit

Knihovnické e-konference

Informace a možnosti přihlášení do všech elektronických diskusních konferencí na stránce Národní knihovny ČR

  • KNIHOVNA - pro všechny pracovníky knihoven a informačních institucí, slouží k předávání důležitých informací pro všechny a řešení obecných problémů
  • AKVIZICE - určeno zasílání nabídek vyřazených dokumentů a plnění nabídkové povinnosti (nabídky by se neměly zasílat do konefrence KNIHOVNA)
  • ANDERSEN - konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
  • EKNIHY - informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí

Knihovnické časopisy online

  • Čtenář - měsíčník pro knihovny, pro předplatitele je po zaregistrování přístupný obsah aktuálních čísel časopisu Čtenář, pro nezaregistrované je přístupný archiv s plnými texty článků s půlročním odstupem
  • Ikaros - elektronický časopis pro informační společnost
  • Bulletin SKIP - odborný časopis vydávaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, určený nejen členům, ale celé široké knihovnické veřejnosti
  • U nás - knihovnicko-informační časopis Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
  • Duha - informace o knihách a knihovnách z Moravy
  • Impulsy - inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

Portály o literatuře

České Literární centrum CzechLit

Portál iLiteratura

Recenze a databáze knih na stránce Národní knihovny ČR

Tipy na zajímavé stránky

Nástroje pro sběr zpětné vazby - např. po školení, při vzniku nové služby v knihovně