E-learningové kurzy

Kurzy pořádané Národní knihovnou ČR 

Kurzy pro knihovníky pořádaní Národní knihovnou ČR

Nabídka kurzů:

 • Kurzy katalogizace pro tištěné monografie i pokračující zdroje
 • Kurz základů akvizice
 • Knihovnické kurzy podle NSK, které jsou ale určeny pro účastníky rekvalifikačních kurzů a nejsou běžně přístupné

Kurzy pořádané Moravskou zemskou knihovnou v Brně - portál Kurzy.knihovna.cz

Kurzy pro knihovníky pořádané MZK v Brně

Nabídka kurzů:

 • Knihovnický kurz pro pracovníky knihoven bez odborného vzdělání
 • Citace pro knihovníky
 • Portál Knihovny.cz
 • Kurzy kybernetické a informační bezpečnosti
 • Kurzy knihovnické angličtiny e-LKA
 • GDPR pro knihovníky
 • Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny
 • Knihovnické kurzy podle NSK, které jsou ale určeny pro účastníky rekvalifikačních kurzů a nejsou běžně přístupné
 • a další

Kurzy pořádané Katedrou informačních studií a knihovnictví MU v Brně

Kurzy práce s informacemi pro veřejnost

Nabídka kurzů:

 • Kurz práce s informacemi
 • Kreativní práce s informacemi
 • Kurz rozvoje digitálních kompetencí

Kurzy pro knihovníky Katedry informačních studií a knihovnictví MU v Brně

Nabídka kurzů:

 • Komunitní knihovnou krok po kroku
 • Lepší služby knihoven

Kurzy pořádané Moravskoslezkou vědeckou knihovnou v Ostravě

Kurz Knihovnické minimum pro pracovníky bez odborného knihovnického vzdělání