Centrální portál knihoven

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Knihovny.cz

Knihovny.cz v současnosti nabízí tyto možnosti:

 • Vyhledávání publikací v knihovnách
 • Rezervace vypůjčených knih a objednávky publikací ze skladu, prodlužování výpůjček atd.
 • Přehled o výpůjčkách, poplatcích a délce platnosti registrace čtenáře
 • Meziknihovní výpůjční službu, s níž se dostanete i k publikacím, které se nenacházejí ve fondech knihoven z Vašeho okolí

VSTUP DO PORTÁLU KNIHOVNY.CZ

Co dále umožňuje:

 • Možnost propojení identit z knihoven, v nichž je uživatel již registrován
 • Z toho plynoucí výhody, které spočívají v uživatelském komfortu přístupu ke službám různých knihoven z jediného rozhraní
 • Nástroje pro správu oblíbených titulů, ukládání často používaných vyhledávacích dotazů, odebírání novinek RSS kanály...
 • Citace ve volitelných bibliografických standardech
 • Sledování knižních trendů, čtenářské inspirace, komentáře uživatelů...
 • Adresář českých knihoven
 • Průběžně rozšiřovaná nabídka přístupu k neknihovním e-zdrojům
 • Centrální index "Zahraniční zdroje", který je cestou ke kvalitním vědeckým časopisům, oborovým databázím a dalším elektronickým zdrojům z celého světa

Přečtěte si více o knihovnách a zdrojích zapojených do portálu Knihovny.cz nebo o historii portálu.