„Dobré dýchání, zdravé zpívání“

pořad společného zpěvu, besedování a relaxace, určeno zvláště pro seniory

středa 30. 9. 2015, 17.00 hodin 

od klavíru vede Jiří Bartoš Sturc

 

Zpěv není povinností účasti. 

Hudební knihovna  4. patro

 

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj