Jaroslav Řídký a Václav Dobiáš

dva velcí symfonikové 20. století s kořeny v našem kraji

úterý 20. 9. 2016, 18.00 hodin 

hosté: Jiří Bartoš Sturz a Zdeněk Rakušan

 

V srpnu 1656, tedy před 60 lety, zemřel hudební skladatel Jaroslav Řídký. Několik měsíců předtím bylo na Pražském jaru uvedeno jeho vrcholné dílo – vynikající Sedmá symfonie. Nemocí ztrápený skladatel se premiéry zúčastnil s největším vypětím sil, zažil tu však svůj patrně vůbec největší skladatelský triumf. A připomeneme si ještě jednoho velkého českého symfonika, který rovněž pocházel z Libereckého kraje: Václava Dobiáše (nar. 22. září 1909 v Radčicích na Jablonecku). Přestože jde o skladatele značně kontroverzního (autora bezpočtu politicky angažovaných skladeb z 50. až 70. let, a hlavně člověka spoluodpovědného za mnohá bezpráví z téže doby), nelze upřít řadě jeho skladeb vysokou uměleckou hodnotu a neocenit Dobiáše také jako učitele kompozice na pražské AMU.

pořádá: KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

vstupné dobrovolné

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj