KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 11. ledna 2016 dochází ke změnám v Knihovním řádu KVK v Liberci. Změny se týkají níže uvedených Článků:

 • Čl. 4 - Registrace uživatele - Nově nabízíme tzv. vzdálenou registraci. Je určena těm zájemcům o služby, kteří z důvodu velké vzdálenosti či zdravotního stavu nemohou knihovnu osobně navštívit. Opravňuje k využívání elektronických zdrojů knihovny (e-knihy, databáze).
 • Čl. 5 - Čtenářský průkaz - Upřesňujeme podobu čtenářského průkazu - povinnými údaji jsou jméno a příjmení, číslo průkazu a fotografie, a to i u vlastních čipových karet, které akceptuje náš knihovní systém.
 • Čl. 11 - Stanovení počtu výpůjček - Zvyšuje se limit pro děti do 15 let, kteří si kromě jiných typů dokumentů mohou vypůjčit až 4 zvukové dokumenty a 4 filmy. 
 • Příloha č. 3 - Ceník služeb - Zvyšuje se poplatek za Upozornění na překročení výpůjční lhůty u dětí do 15 let ze 2 na 5 Kč.

 

Knihovní řád platný od 11.1.2016

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj