KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 1. dubna 2015 dochází ke změnám v Ceníku služeb:

 • držitelé průkazu ZTP v kategorii děti do 15 let - registrace zcela zdarma
 • při odeslání advokátní upomínky dětem do 15 let se k výši poplatku přičítají náklady na poštovné
 • mění se paušální poplatek při vracení odepsaných dokumentů - nově 500 Kč za 1 dokument
 • nově se stanovuje minimální poplatek za rešerši ve výši 150 Kč

 

Knihovní řád platný od 1.1.2015

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8. Zrušena
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj