ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ knihovníků Libereckého kraje v roce 2014

Termín

Téma

Přednáší  (pořádá)

Pozvánka (program)

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků

16. prosince

E - knihy seminář

Ing. Jiří Pavlík, Ústav výpočetní techniky UK Praha

9. prosince

Setkání knihovníků Libereckého kraje 2014

RO SKIP Libereckého kraje a KVK v Liberci

28. listopadu

Automatizovaný knihovní systém Clavius REKS

paní Alžběta Tománková

21. listopadu

Vyhledávání ve volných elektronických zdrojích - seminář

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - ÚISK FF UK Praha

17. října 

Webovky.knihovna.cz, tvorba webových stránek 

Mgr. Olga Prokopová

7. října

Literární vycházka  (Galerie Lázně, Knihovna Severočeského muzea

SKIP Libereckého kraje a KVK v Liberci

23. září Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost dětí mladšího školního věku Mgr. Jarmila Sulovská
17. června  Studijní zájezd do nových knihoven v Ústeckém kraji SKIP Libereckého kraje
10. června Elektronické zdroje EBSCO v Krajské vědecké knihovně v Liberci Mgr. Pavel Synek
27. května Senioři v knihovně - knihovny pro seniory (seminář) SKIP Libereckého kraje a KVK v Liberci
15. května  Svět knihy Praha 2014 - zájezd na 20. mezinárodní knižní veletrh KVK v Liberci a SKIP LK
23. a 24. dubna Konference Současnost literatury pro děti a mládež KVK v Liberci ve spolupráci s českou sekcí IBBY a TUL Liberec
25. února Britská literatura II Ing. Eva Píšová

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj