20. výročí otevření knihovny pro veřejnost

Výstava
Plakát 20. výročí otevření knihovny pro veřejnost
Pořádá: KVK v Liberci

Naše knihovna letos oslaví 20 let od otevření nové budovy.

8. března 2001 se mohli do krásných prostor nové knihovny podívat první čtenáři a návštěvníci. Tomu předcházelo tříměsíční stěhování knihovního fondu, rukama knihovníků prošel cca 1 milion knih. Za 20 let činnosti zaznamenala liberecká knihovna řadu proměn, které chceme veřejnosti představit formou výstavy.

Základních 10 panelů jsme vytvářeli k desátému výročí. Mapují zahájení a průběh stavby, otevření knihovny a její činnost v prvních letech. Výstavu pravidelně doplňujeme o další panely, k původním deseti  tak přibyla témata jako: péče o knihovny v regionu, nová média, knihovna bez bariér, zahraniční spolupráce a další.

Výstavu zahájíme 8. března 2021 v 17 hodin krátkou vernisáží za přítomnosti zástupců Libereckého kraje a města Liberec.

Současná epidemická situace nám dovolí pouze online přenos ze zahájení a poté virtuální vystavení panelů.

Věřím ale, že i tak vás naše výstava zaujme.

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka

Kdy: 8. březen
V kolik hodin: 17:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát 20. výročí otevření knihovny pro veřejnost