Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé

Kurz
Plakát Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé

Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 1. října 2021 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

 • ovládání grafického nástroje Canva pro mírně pokročilé uživatele:
  • Úprava fotek a nahrání vlastních obrázků
  • Sdílení a export grafiky
  • Rozšířené možnosti úpravy šablony

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 1. říjen - 1. říjen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Práce v grafickém programu Canva pro mírně pokročilé