Obraz národnostních menšin v regionech

Výstava
Plakát Obraz národnostních menšin v regionech
Pořádá: ÚSD AV ČR, DOMUS SM v ČR (Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR)

Výstava vytvořená v projektu NAKI "Právní, historické a společenskovědní postavení nových a tradičních menšin v České republice"
Je věnovaná národnostním menšinám ve vybraných pohraničních regionech Čech, Moravy a Slezska. Regiony, nazývané také v minulosti Sudety, reprezentuje Chebsko, Tachovsko, Šumpersko a Krnovsko. Zasáhla je poválečná výměna původního obyvatelstva za nové osídlence z různých částí Čech a Slovenska, včetně imigrantů ze zahraničí. Lidé národnostních menšin, jejich kulturní rysy a tradice jsou náplní výstavy a výzvou pro připravovanou obdobnou výstavu o národnostních menšinách Liberecka.

Kdy: 13. březen - 30. březen
Kde: hlavní budova, Galerie 1. patro
Vstupné: zdarma