Svoboda a odpovědnost slova

Beseda
Plakát Svoboda a odpovědnost slova
Pořádá: revue Academix (TUL) a KVK v Liberci

Je nutné z důvodu možného způsobení újmy jiným lidem, třeba nenávistnými projevy, svobodu slova nějak regulovat? Nebo bychom tím omezili jedno ze základních lidských práv a svobod a existuje i jiné řešení?

Debata k tematice pátého čísla revue Academix Svoboda slova.

Hosté:

  • Martin Brabec
  • Tereza Cajthamlová
  • Matěj Metelec

​​​Martin Brabec je vědecký pracovník Oddělení politické filozofie a studia globalizace Filozofického ústavu Akademie věd ČR v Praze a přednáší politickou filozofii na Technické univerzitě v Liberci. Zabývá se sociální a politickou filozofií, jeho výzkumné zájmy se týkají teorií sociální spravedlnosti – morálními limity trhu, nepodmíněného základního příjmu a vztahu mezi kapitalismem, demokracií a liberalismem. Mezi jeho nejnovější práce patří spoluautorství knihy Basic Income in the World (Základní příjem ve světě, spolu s M. Hrubcem a M. Minářovou, Epocha 2022).

Tereza Cajthamlová vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působila jako novinová redaktorka, sociální pracovnice pomáhající obětem předsudečného násilí nebo metodička vzdělávacích programů zaměřených na témata spojená s demokracií, participací, mediální výchovou nebo prevencí předsudků a stereotypů.

Matěj Metelec je esejista, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2. Publikoval desítky textů různých žánrů v mnoha periodikách. Věnuje se dějinám demokracie, emancipačních hnutí nebo českému politickému myšlení. Je spolueditorem souboru esejů Post (2020) a editorem souboru textů Petra Uhla Za svobodu je třeba neustále bojovat (2021). Je rovněž spoluautorem divadelní adaptace knihy Hannah Arendtové Eichmann v Jeruzalémě  (s Kristýnou Břečkovou a Jiřím Honzírkem) a působí jako dramaturg debat v brněnském HaDivadle.

 

Kdy: 13. duben
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Svoboda a odpovědnost slova