Opravy poškozených knižních vazeb

Kurz
Plakát Opravy poškozených knižních vazeb

Opravy poškozených knižních vazeb

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 6. září 2024 v 9 hodin

Lektor: Mgr. Jan Hybner, Ph.D.

Jan Hybner je odborným asistentem a pedagogem pro obor knižní vazba na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Anotace kurzu:

Přednáška pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy. Je určena těm, kteří se opravami zabývají nebo přímo zadavatelům oprav. Přednáška proběhne teoretickou formou (výklad, promítání obrázků a textů, technické ilustrace) s drobnými praktickými ukázkami.

Osnova kurzu:

 • možnosti chemickotechnologického a mechanického ošetření materiálů knih (čištění, desinfekce, odkyselení, zpevnění)
 • mechanické opravy materiálů (papíru, textílií, úsně, plastů)
 • mechanické opravy poškozené konstrukce knižní vazby
 • mechanické opravy knižního bloku – rozebrání poškozeného bloku a jeho nové spojení
 • mechanické opravy obalu knih – opravy poškozeného hřbetíku, desek, odtrženého hřbetíku apod.
 • estetickou úpravu knižních desek nebo obálky a estetickou úpravu stop po opravách

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře 

Organizační pokyny:

 • Délka: 6 hodin
 • Počet účastníků: není omezen
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 6. září - 6. září
V kolik hodin: 09:00 - 15:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Opravy poškozených knižních vazeb