Prostory bez hranic: romantická malba a krajina

Přednáška
Plakát Prostory bez hranic: romantická malba a krajina
Pořádá: Vladimír Kysela a KVK

V rámci cyklu Semestr s výtvarným uměním

Motto: Moderní malířství bývá někdy označováno za „arénu diskurzů“, tedy za jakousi laboratoř technik, stylů, výrazů, forem, motivů, zápletek. Podobné tendence lze najít též v moderní poezii či hudbě, s nimiž má experimentující a velmi proměnlivá, pluralitní a hledající moderní malba mnoho společného.

Romantismus otevírá moderní cesty ke stylové rozmanitosti, pluralitě, progresivitě, ale také k soutěživosti a takřka marketingové honbě za inovacemi (tematickými, stylovými, technickými). Obsahuje v sobě tedy onu klíčovou vnitřní „rozepři“ moderní doby s veškerým jejím tvořivým i destruktivním potenciálem.

Nekonečno, pohyb, touha, tajemno, pocity, fantazie, sen, vnitřní vidění, poetizace, dálky, nevšednost – tyto různé oblasti sytily rozkvět romantického myšlenkového i uměleckého obratu a zásadně se distancovaly od „klasické“ uspořádanosti, racionality a setrvalosti.

Přednášející: PhDr. Václav Hájek, Ph.D., Univerzita Karlova; Vladimír Kysela, QEP

 

Pro další informace nahlédněte do přiloženého programu a také sledujte webové stránky pořadatelů:

Webové stránky SEMESTRU:
www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě - Facebook:
www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

 

 

 

Kdy: 16. září
V kolik hodin: 17:00
Kde: Hlavní budova, Malý sál, 4. patro
Vstupné: 100 Kč

Plakát akce

Plakát Prostory bez hranic: romantická malba a krajina