S baterkou do knihovny

  •  Už od roku 2010 pořádá knihovna netradiční prohlídku knihovny, která probíhá ve večerních hodinách za svitu baterek a čelovek. Dětská verze poprvé proběhla v roce 2011.
  • Návštěvníci - většinou se s dětmi zapojí i rodiče - se v doprovodu průvodců podívají i na místa, kam se běžně v knihovně nedostanou. Na nečekaných místech se mohou setkat s nejrůznějšími pohádkovými postavami. Při putování ztemnělou knihovnou nechybí ani plnění různých úkolů a troška soutěžení.
  • Dětská varianta oblíbeného pořadu probíhá tradičně v březnu. Je potřeba si předem rezervovat místo.
  • Minulé ročníky se nesly například v duchu čar a kouzel, Čtyřlístku, čertů a vodníků nebo večerníčků.

A jak vypadaly minulé ročníky? Podívejte se.