Kladský výběžek - Český koutek v Polsku

Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji

 

pátek 24. 4. 2020, 17.00 hodin

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVKLI

 

Zajímá vás, jaké historické vazby spojují Čechy s tímto regionem, proč zatím není příliš našimi turisty objeven, i když nabízí mnohé turistické a přírodní zajímavosti? Chcete se inspirovat? Právě vám je určena tato přednáška.

host: Ing. Jana Vančatová, SAL

 

Velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj