Kultura - Kreativita - Kompetence

Loga spojena_2023 2 (jpg)

Výzva č. 0317/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru v rámci Národního plánu obnovy

Projekt "Kultura - Kreativita - Kompetence". Registrační číslo 0317000006

Cílem projektu je realizace vzdělávacího cyklu pro kulturní a kreativní sektor v Libereckém kraji i mimo něj. V průběhu roku 2024 proběhne v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci 8 vzdělávacích aktivit určených převážně manažerům, ale i dalším pracovníkům divadel, muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí, neziskových organizací a spolků, kteří mají potenciál se profesně rozvíjet.

Kontakty:

 • Mgr. Blanka Konvalinková, konvalinkova@kvkli.cz, tel. 602499982
 • Jaroslava Starcová, j.starcova@seznam.cz, tel. 724834517

Připravované akce

AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost                    

Masivní rozvoj umělé inteligence a především její využití v běžně dostupných aplikacích zásadním způsobem transformuje informační chování v řadě každodenních procesů.  Schopnost pracovat s vybranými nástroji (ChatGPT; Dalle-3; DeepL; Connected Papers; List Maps; atp.) představuje (a bude představovat) nezbytnou součást nástrojové gramotnosti stojící v pozadí nově chápané schopnosti pracovat s informacemi. Cílem workshopu bude vybavit účastníky schopností tyto nástroje využívat a také kriticky reflektovat limity a hrozby, spojené s těmito technologiemi tak, aby sloužily pro efektivní studijní, volnočasové, akademické i jiné informační aktivity.

Lektor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Odborný asistent, vedoucí Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pedagog

Podrobné informace o lektorovi.


 • Kdy: 22. února 2024 od 9 do 15:30 hod.
 • Kde: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál (2. patro), Rumjancevova 1362/1

Přihláška: https://bit.ly/AI-revoluce-umělá-inteligence-příležitost-i-hrozba

Kapacita semináře je již naplněna!

Přihlášení účastnící obdrží potvrzení o účasti na workshopu.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.

Počet účastníků: 20

Řešení konfliktů a zvládání manipulace

Efektivní komunikace, konfliktní jednání, manipulátoři

Cílem semináře je rozvinout komunikační a prezentační dovednosti zaměstnanců v rozhovorech s problémovými klienty a posílit sebedůvěru pro zvládání obtížných komunikačních situací:

 • zvládat komunikačně obtížné situace a konflikty - naučit se „pro mě“ vhodné techniky zvládání obtížných situací včetně integračního řešení
 • pojmenovat základní asertivní postupy a procvičit se v jejich užívání
 • procvičit se v dovednostech při zvládání manipulace či nedorozumění při jednání s klienty
 • pojmenovat osobní preferovaný způsob řešení konfliktů
 • vyměnit si zkušenosti účastníků při jednání v těchto situacích
 • Jaké jsou důvody rostoucí agrese klientů? Které z nich mohu ovlivnit a jak? Jak nepřikládat do ohně agrese klientů? Praktické tipy pro zvládání slovní agrese.

Lektor: Mgr. Michal Knězů Mrvka, MBA, 

jednatel společnosti Aperta, s.r.o., lektor, konzultant, kouč. Více než 23 let se věnuje vzdělávacím a tréninkovým modulům soft skills, vedení workshopů, moderaci konferencí, individuálnímu a týmovému koučování, manažerským konzultacím. Specializuje se na prezentační, lektorské dovednosti. Je vyhledávaným odborníkem v oblasti systémů hodnocení pracovníků a tvorby firemních strategií, především personálních.


 • Kdy:     14. března 2024 od 9:00 do 15:30 hod.
 • Kde:     Krajská vědecká knihovna v Liberci, Malý poslechový sál (4. patro), Rumjancevova   1362/1

Přihláška: https://bit.ly/Řešení-konfliktů-a-zvládání-manipulace

Z důvodu omezené kapacity workshopu se z každé organizace může hlásit pouze 1 zájemce. Děkujeme.

Přihlášení účastnící obdrží potvrzení o účasti na workshopu.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.

Kapacita kurzu: 12 účastníků

Dále připravujeme:

Kybernetická bezpečnost: jak žít a přežít v kyberprostoru   

 23. 4. 2024                                                

Kurz představí základní pravidla kybernetické bezpečnosti, nástroje, které zvýší osobní bezpečnost a soukromí v kyberprostoru. Ukáže opomíjené souvislosti a dobrou praxi pro běžné uživatele IT, kterou účastníci dokážou využívat v profesním i soukromém životě.

Počet účastníků: 20

Lektor: Mgr. David Kudrna - vzdělávací mikroinfluencer a popularizátor kybernetické bezpečnosti.

Mezi mlýnskými kameny aneb Jsem malým šéfem

28. 5. 2024

Malý šéf je v kontaktu se svým šéfem i s podřízenými. Seminář přinese kompetence pro ideální vystupování v obou rolích. Efektivní vedení týmu, metody motivace pro společnou práci.

Počet účastníků: 20

Lektoři: Mgr. Karel Opravil - speciální pedagog, konzultant pro školské, rodinné a firemní vztahy a Mgr. Marek Tvrdoň, bývalý ředitel ZŠ, lektor, autor skript, řešitel vzdělávacích projektů

Evropské peníze pro kulturu aneb nebojte se projektové žádosti z fondů EU

 14. 6. 2024              

Jak napsat projektovou žádost, realizace a udržitelnost projektu.

Počet účastníků: 15

Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D. - vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, lektor a projektový manažer. Vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů na Ekonomické fakultě VŠB–TUO

2. pololetí - termíny budou upřesněny

Personalistika v kulturních organizacích

Personální práce je součástí každodenní činnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků a další témata.

Počet účastníků: 10

Lektor:  Ing. Richard Ščerba, MBA

Work Life Balance aneb Spokojený život

Slaďování pracovního a rodinného života, jak porozumět sám sobě, mít spokojené vztahy a činit kroky, které přináší výsledky.

Počet účastníků: 12

Lektor: Mgr. Oldřich Kvasnička

Finanční řízení pro nefinanční manažery

Vytvoření firemní strategie, základní principy podnikových financí. Lektorka vysvětlí základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky.

Počet účastníků: 20

Lektorka: Ing. Veronika Lencová, Ph.D., MBA


V souladu s výzvou byla pro rok 2024 zvolena témata z oblasti digitálních a manažerských dovedností včetně komunikačních, a také téma finanční gramotnosti.

Účelem a přínosem je vytvoření rovných a stabilnějších podmínek pro rozvoj oboru a zároveň posílení jeho konkurenceschopnosti.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury a Libereckého kraje.