NAKAP I

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti (NAKAP I)

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 

Na základě projektu vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Metodické centrum je určeno pedagogům druhých stupňů základních škol, středních škol a učilišť. V rámci Klíčové aktivity č. 4 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků budou cca dvakrát za pololetí realizovány workshopy a odborné přednášky.

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Posledním květnovým setkáním platformy byl program Metodického centra pro podporu čtenářské gramotnosti v tomto projektu naplněn. Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast.

Proběhlé akce

8. Mezi čtenářskou a estetickou gramotností

8. setkání platformy proběhlo vzhledem k mimořádným opatřením vlády z důvodu koronavirové pandemie ON-LINE ve středu 13. 5. 2020

Lektor: Mgr. Jiří Koten, Ph.D. - Lektor je vysokoškolský učitel působící na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (připravuje mj. budoucí učitele češtiny), teoretik literatury a zároveň její milovník (a autor). Více o lektorovi na Databázi knih.cz

Náplní posledního metodického centra realizovaného tentokrát online formou byla sumarizace předpokladů, které by měl mít učitel literární výchovy na druhém a třetím stupni českých škol, aby rozvíjel čtenářskou a estetickou gramotnost žáků. Jádro spočívalo v prezentaci modelových aktivit a čtenářských strategií určených pro interpretační komunitu školní třídy. Cílem bylo vyvolat produktivní diskuzi o znalostech a kompetencích, které můžeme při práci s textem považovat za (ne)zbytné.

7. Pečlivé čtení

7. setkání platformy proběhlo ve středu 19. 2. 2020 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Lektor: PhDr. Ondřej Hausenblas - Pedagog na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborné zaměření: Didaktika literární a jazykové výchovy, rozvoj čtenářství, porozumění čtenému textu, interpretativní postupy pro výuku literatury. Více informací o lektorovi.

Program workshopu:

Jak naučíme žáky, aby si při čtení beletristického i naučného textu všímali podstatných informací, aby nenechávali odplynout nejasnosti a aby své závěry opírali opravdu o text? Dílna je určena zejména pro učitele všech předmětů na 2. stupni (nebo i v 5. ročníku). Vyzkoušíme si cvičně a promyslíme praktický postup výuky pro pečlivé čtení s důkladným porozuměním i učením obsahu, postupně nejprve jako čtenáři (žáci), a poté jako učitelé.  Aplikujeme práci s textem pro plánování hodin výuky metodou Plánování pozpátku.

Konference Čtení - cesta ke vzdělání

proběhla v úterý 14. ledna 2020 od 9 do 15:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Přednášející: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.PhDr. Ondřej Hausenblas, Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht., Mgr. Michaela KotenováMgA. Jana MachalíkováRadka Vojáčková,

Účastníci obdrželi novou publikaci prof. PhDr. Jiřího Trávníčka „Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)“ - https://www.hostbrno.cz/rodina-skola-knihovna/.

6. Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

6. setkání platformy proběhlo ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 10:30 do 14:30 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Lektor: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. - Více o lektoroviOndřej Hník na WikipediiOndřej Hník v Databázi knih.cz

Seminář vedl oborový didaktik a autor beletristických knih pro děti i dospělé. Seminář měl povahu pracovního workshopu, kde si učitelé sami vyzkoušeli několik aktivit v duchu tzv. tvořivé interpretace. Aktivity měly logický přesah do jazykové a komunikační výchovy.

5. Jak nadchnout žáky pro literaturu s lektorem Mgr. Pavlem Bryczem

5. setkání platformy proběhlo ve středu 2. 10. 2019 od 9 do 13 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Lektor je učitel českého jazyka a literatury, spisovatel, laureát Ceny Jiřího Ortena, Státní ceny za literaturu, Zlaté stuhy IBBY a Bohemia Prix Poděbrady - Více o lektoroviPavel Brycz na Wikipediiukázka z televizní tvorby

Tvůrčí dílna pro učitele literatury a literární výchovy formou čtení s porozuměním a plnění stylistických a sémantických cvičení.

  • Program dílny: Postava je příběh (úloha popisu a charakteristiky v uměleckém vyprávění), Jeden hot a druhý čehý?! (protiklady se přitahují a příběh by bez nich nebyl. Hravou formou učte Aristotelovu Poetiku), Jak převést vyprávění do obrázků aneb od slov ke komiksu (Propojení literatury, slohu a výtvarné výchovy.), Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi (Kreativní anticipace na textech. Luštitel vždy stejně důležitý jako hádankář. Bez zvídavosti není charakter. Ukázky testování čtenářské gramotnosti)

4. Workshop se spisovatelkou, scénáristkou a lektorkou Klárou Smolíkovou

4. setkání platformy proběhlo ve středu 15. května 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

S bohatou spisovatelskou tvorbou a lektorskou praxí Kláry Smolíkové se můžete seznámit na stránce http://klarasmolikova.cz/.

1. blok: Fantastické literární dílny - Jak chytit literární slinu, uspořádat tvůrčí myšlenky, zkrátka se rozepsat? Spisovatelka a lektorka Klára Smolíková provedla účastníky tvůrčím procesem. Především se však zaměřila na představení nápadů, jak si se žáky užít psaní za pomoci hravých minilekcí a pracovních listů z publikace Vstupte do literárního doupěte. 

2. blok: Komiksová gramotnost - Workshop představil komiks jako atraktivní umělecké médium, které lze ve výuce využít k podpoře čtenářství a rozvíjení vizuální gramotnosti, ale též k otevírání a zpřístupňování aktuálních témat. V praktické části se účastníci workshopu seznámili s pravidly čtení komiksu i jeho tvorby.

Účastníci obdrželi jako pracovní pomůcku: publikaci Vstupte do literárního doupěte - Pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení a dále publikaci autorek K. Smolíkové, N. Rutové, K. Sequensové, P. Skalické, K. Sobotkové a B. Zemanové:  Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?! (pracovní listy)

3. Co učit ve čtenářských lekcích?

3. setkání platformy proběhlo ve středu 13. 2. 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Seminář vedla:  Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Může být čtenářská lekce i jednou z forem výuky? Na co se zaměřit ve čtenářských lekcích? Na rozvoj čtenářských strategií nebo teorii literatury?  Je možné skloubit obojí? Workshop byl zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy společné práce s knihou a texty ve výuce českého jazyka a literatury.  Účastníci měli příležitost vyzkoušet si různé formy práce s knihou vhodné do vyučování, seznámili se s oblastmi a cíli, ke kterým práce s knihou směřuje, osvojili si vhodné metody pro práci s knihou.

2. Trénink paměti pro digitální věk

2. setkání platformy proběhlo ve středu 28. 11. 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Seminář vedla: Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti

Jak pracuje náš mozek? Jak si vypracovat dokonalou paměť?  Jak prohloubit koncentraci, snížit stres a vyladit svůj mentální výkon? Žijeme v době informačního přetížení a neustálé změny. Je stále těžší se koncentrovat a rychle se učit. Praktický seminář byl zaměřený na všestranný rozvoj paměti, koncentrace a mentální kondice. 

1. České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017, Jak napsat referát o knize

1. setkání platformy proběhlo ve středu 31. října 2018 od 9 do 13.30 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci 

České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 - Přednášel: PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení obecně. Výsledky průzkumu poukazují mimo jiné na vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole.

Jak napsat referát o knize - Workshop vedla: Mgr. Pavlína Lišovská, pracovnice Centra dětského čtenářství v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Cílem dílny bylo ukázat učitelům, jak přivést žáky a studenty k zajímavé formě psaní referátu o knize. Dílna ukázala metodický postup práce s knihami. Obsahem bylo psaní tzv. „malých referátů“ (psané recenze, natáčené videorecenze, práce s vizuální stránkou knihy). Jak napsat referát za použití moderní technologie a internetového prostředí a neudělat ze psaní referátu nudný zážitek. Součástí workshopu byly praktické ukázky a náměty, jak motivovat žáky ke čtení a smysluplně pracovat v hodinách. Učitelé obdrželi k jednotlivým tématům pracovní listy.