Více než dudák, vodník a polednice - umění Lužických Srbů

Přednáška
Plakát Více než dudák, vodník a polednice - umění Lužických Srbů
Pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s. ve spolupráci s KVK v Liberci
Host: PhDr. Marius Winzeler

Akce zrušena

Rok Lužických Srbů

Motivy lužickosrbského folkloru pronikly do výtvarného umění 20. století. V předchozí době nelze přímo hovořit o národním srbském umění. Ale v Horní a Dolní Lužici již od středověku až po baroko působili lužickosrbští umělci, kteří nám po sobě zanechali díla, jež byla inspirována místní krajinou a regionálními zvyky.

Přednáška Mariuse Winzelera, který se věnuje už několik let aspektům výtvarného umění v Lužicích, představí příběhy a umělecké poklady z bohatých fondů lužických klášterů, architektonických památek a veřejných sbírek poukazující na umělecké a historické vazby mezi srbskými, českými a německými kulturními tradicemi od 13. do 20. století.

Pořad sledujte na FB a  YouTube

Kdy: 19. květen
V kolik hodin: 17:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Více než dudák, vodník a polednice - umění Lužických Srbů