Vyhledávání v systému Kramerius pro pokročilé

Kurz
Plakát Vyhledávání v systému Kramerius pro pokročilé

Vyhledávání v systému Kramerius pro pokročilé

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterý 8. června 2021 od 9 hodin 

Lektor: Ing. Aleš Brožek

Český knihovník a vexilolog, dlouholetý ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Obsah:                      

  • Pětihodinový kurz určený pro pokročilejší uživatele digitálních knihoven (DK) pracujících v systému Kramerius
  • Účastníci se seznámí s novinkami ve vyhledávacím software (proximitní vyhledávání, použití zástupných znaků, přechod do různých krameriovských DK s využitím jednou vytvořeného dotazu) a procvičí si jejich využití na příkladech
  • Seznámí se změnami po skončení přístupu do covid-verzí DK, které obsahovaly digitalizáty autorsky chráněných děl
  • Odzkouší si vyhledávání v digitalizátech bohemik v DK Rakouské národní knihovny

Místo konání kurzu:

  • Kurz bude uspořádán online v aplikaci Zoom, den před jeho konáním dostanou přihlášení účastníci potřebné instrukce

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Délka kurzu: 5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 10 osob
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovnice/pracovníky knihoven evidovaných na Ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 8. červen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Vyhledávání v systému Kramerius pro pokročilé