Infomační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami

Kurz
Plakát Infomační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami

Infomační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterý 26. října 2021 od 9 hodin 

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

Působí v Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a v Oddělení vědeckých informací (knihovně) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Obsah:

 • Metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií
 • Rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie)
 • Role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů
 • Vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi
 • Práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol
 • Postupy OHAO, SURF a TREK podle zkušenosti uživatelů
 • Případové úlohy, vazba na praxi

Místo konání kurzu:

 • online v programu Zoom

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Délka kurzu: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 20 osob
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovnice/pracovníky knihoven evidovaných na Ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 26. říjen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Infomační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami