Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje

Společenská akce
Plakát Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje

Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje

Akce je pořádána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Regionální organizací SKIP Libereckého kraje.

Úterý 29. března 2022 od 9:00 hodin 

Program:

9.00 – 11.00 regionální valná hromada SKIP

 • Zahájení valné hromady – PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP 07, PhDr. Dana Petrýdesová , ředitelka KVK v Liberci
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti regionální organizace SKIP za období 2019-2021
 • Zpráva o hospodaření za období 2019-2021
 • Zpráva dozorčí komise za období 2019-2021        
 • Volby do regionálního výboru a jeho dozorčí komise,  kandidátů do výkonného výboru a dozorčí komise a schválení návrhu na funkci předsedy SKIP na volební období 2022 – 2024

11.00 – 11.30 přestávka

11.30 – 12.00 regionální valná hromada SKIP

 • Informace o přípravě VH SKIP, která se uskuteční 7. - 8. 6. 2022 v Ostravě
 • Vyhlášení výsledků voleb
 • Usnesení valné hromady SKIP 07

12.00 – 13.00 Vyhlášení Ceny Knihovník  / Knihovnice Libereckého kraje roku 2021

13.00 – 14.00 Dotační možnosti knihoven

 • IROP/NPO/MAS – nové dotační možnosti pro knihovny (a obce), Jak  a na co čerpat finance
 • PhDr. Vít Richter, tajemník SKIP ČR, člen předsednictva VV SKIP ČR, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

14.00 – 14.30

            Zhodnocení, závěr

Místo konání akce:

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál na podlaží 2

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Délka akce: 4 hodiny
 • Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 29. březen
V kolik hodin: 09:00 - 13:00
Kde: Hlavní budova
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Regionální valná hromada SKIP Libereckého kraje