Milan Kocourek: UPÁLENÍ PAVLA Z KRAVAŘ LP 1433

Beseda
Plakát Milan Kocourek: UPÁLENÍ PAVLA Z KRAVAŘ LP 1433
Pořádá: KVK v Liberci
Host: Milan Kocourek, bývalý redaktor BBC, stálý spolupracovník ČRo a ČT

Beseda ke knize s autogramiádou.

Historický román o husitském emisarovi vyslaném z Prahy do Skotska, aby tam sjednal podporu skotské církevní hierarchie pro husitskou věc na kostnickém koncilu.

Malá konferenční místost, 2. patro

Akce probíhají v souladu s aktuálními opatřeními a nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujte náš web.

Kdy: 15. říjen
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: dobrovolné

Plakát akce

Plakát Milan Kocourek: UPÁLENÍ PAVLA Z KRAVAŘ LP 1433