Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací

Kurz
Plakát Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací

Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 5. listopadu 2021 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

 • představení volně dostupných nástrojů pro možné použití v knihovnách:
  • Slack - textová komunikační platforma
  • Evernote - pořizování a archivace poznámek
  • Trello - webová aplikace pro správu projektů

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 
 • online v programu Zoom

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 5. listopad
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Volně dostupné online nástroje pro sdílení a organizaci informací