Památková konverze

Přednáška
Plakát Památková konverze
Pořádá: NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci spolu s KVK v Liberci
Host: Mgr. Miloš Krčmář, ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci

Pořad z cyklu Památky kolem nás

Překotné změny životního stylu, které začaly v druhé polovině 20. století a ještě razantněji se projevují v novém tisíciletí, přinášejí pro vlastníky, architekty, urbanisty a památkáře nové výzvy v užívání jednotlivých historických objektů i celých sídelních struktur. Je tato problematika novinkou posledních desetiletí nebo se s ní lidská společnost potýkala již v předchozích stoletích.

Na příkladech nejen z Liberce si ukážeme, jak se proměňují města, jejich části i jednotlivé objekty. Jak je snadné nebo naopak obtížné najít pro řadu památek nové využití a přitom zachovat jejich památkové hodnoty pro budoucí generace.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Velký sál, 2. patro

Vstupné dobrovolné

Pořad je uveden v rámci projektu Kulturně vzdělávací pořady a je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu 2021.

Akce probíhají v souladu s aktuálními opatřeními a nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujte náš web.

 

Kdy: 2. listopad
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: dobrovolné

Plakát akce

Plakát Památková konverze