Co má umět předškolák, než ho škola zavolá

Workshop
Plakát Co má umět předškolák, než ho škola zavolá
Pořádá: Místní akční skupina v Podještědí a KVK v Liberci
Lektorka: PhDr. Zdeňka Kholová, speciální pedagog - logoped, surdoped, psychoped

cyklus Kavárny pro rodiče

Zveme Vás na besedu prokládanou dotazy zúčastněných. Podávat se bude káva a zákusek.

Téma.  Co má umět předškolák, než ho škola zavolá!

  • Pojem školní zralost. Motorické dovednosti. ( hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika atd.)
  • Rozvinuté smyslové vnímání - sluchové, zrakové jako předpoklad školní úspěšnosti. Konkrétní ukázky.
  • Zralost v oblasti rozumových schopností - pozornost, paměť, myšlenkové operace.
  • Diskuze, dotazy.

V případě zájmu se registrujte na: kavarny.mapliberecko@gmail.com

- do předmětu uveďte: Kavárna pro rodiče 10. 3. Liberec

- do e-mailu uveďte: vaše jméno a příjmení

Místo konání: Knihovní kavárna, vstupní hala

Kdy: 10. březen
V kolik hodin: 17:30
Kde: hlavní budova
Doporučený věk: rodiče, pedagogové
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Co má umět předškolák, než ho škola zavolá