Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny

Seminář
Plakát Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny

Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny

Kurz je pořádán s finanční podporou Nadace OSF (Open Society Fund)

Úterý 24. května 2022 v 9:30 hodin

Lektor: Jaroslav Valůch

Jaroslav Valůch je vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů. V roce 2010 působil jako Fulbright Fellow na Philip Merrill College of Journalism na University of Maryland. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Spolupracuje s pro-seniorskou organizací Elpida na poskytování mediálně-vzdělávacích služeb pro starší dospělé a seniory.

Obsah kurzu:

 • Expertní lektor na mediální vzdělávání, ověřování informací a vyvracení dezinformací vás seznámí se základními pojmy z oblasti informačního nepořádku
 • Na praktických ukázkách si představíme rozdíl mezi misinformacemi, dezinformacemi a konspiračními teoriemi
 • Naučíte se, jakými postupy a dostupnými nástroji lze snadno za pomoci internetu ověřovat pravost a důvěryhodnost informací a jejich zdrojů
 • Seznámíme vás s jednoduchou a účinnou koncepcí mediálního vzdělávání a dalšími iniciativami z této oblasti
 • Poznáte osvědčené postupy jak účinně vyvracet dezinformace a ukážeme vám slepé uličky a pasti, kterým je vhodné se vyhnout
 • Vše si prakticky vyzkoušíte v rámci cvičení

Po absolvování školení budete schopni ověřovat běžné mylné informace ve veřejném prostoru, citlivě je vyvracet zvláště s ohledem na starší dospělé a seniory, posilovat mediální gramotnost vašich čtenářů a zvyšovat tak jejich schopnost vyznat se v současném informačním chaosu.

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 25
 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je pro účastníky bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 24. květen - 24. květen
V kolik hodin: 09:30 - 14:30
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny