Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA

Kurz
Plakát Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA

Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 10. června 2022 v 9 hodin

Lektorka: Mgr. Tereza Paličková

Tereza Paličková je zastupkyně vedoucího v Oddělení rukopisů a starých tisků v Národní knihovně v Praze, věnuje se historickým fondům a jejich zpracování.

Obsah kurzu:

  • Předpokladem je předchozí znalost katalogizačních pravidel
  • Cílem školení je seznámit účastníky se specifiky zpracování starých tisků ve formátu MARC 21 dle platných standardů
  • Po absolvování by se účastníci měli orientovat v základní terminologii, která je v této oblasti používána, získají přehled o základní příručkové literatuře a on-line zdrojích potřebných k práci se starými tisky

Definice starého tisku pro potřeby kurzu: jedná se o knihy tištěné v letech 1501-1800. Pravidla pro zpracování starých tisků se aplikují i pro mladší tisky do pol. 19. století, školení by tudíž mělo být přínosem i pro kolegy, kteří zpracovávají tisky z 1. poloviny 19. století.

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

  • Délka: 5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 15
  • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 10. červen - 10. červen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Katalogizace starých tisků podle pravidel MARC 21/RDA