Arménie blízká i vzdálená

Přednáška
Plakát Arménie blízká i vzdálená
Pořádá: KVK v Liberci
výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

Virtuální univerzita třetího věku

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

cena kurzu: 500 Kč

Úhrada kurzovného je možná na začátku první přednášky. Možnost využití tištěných sylabů ke každé lekci - připočítává se poplatek 20 Kč.

přihlášky: vu3v@kvkli.cz nebo 482 412 113 (128)

 

Kdy: 27. září
V kolik hodin: 10:00
Kde: hlavní budova
Doporučený věk: studenti Virtuální univerzity třetího věku
Vstupné: cena kurzu je 500,- Kč