Prožitek krajiny

Výstava
Plakát Prožitek krajiny
Pořádá: Mgr. Ilona Chválová a KVK v Liberci

Zájemci o výtvarný projev se tradičně setkávají na týdenních malířských pobytech v přírodě s malířkou a pedagožkou Mgr. Ilonou Chválovou již více než 20 let.

Každý rok probíhá výtvarný kurz v jiném prostředí, aby nová krajina byla inspirativní a zajímavá. Letos byla zvolena horská Chata Luž. Lektorka má bohaté zkušenosti s vedením výtvarných dílen doma i v zahraničí a výběr účastníků není nijak omezen věkem nebo výtvarnými zkušenostmi. Každý kurz je velmi intenzivní, dílčí úkoly jednotlivých dnů na sebe vždy navazují a jsou zaměřeny především na celkový rozvoj tvůrčí osobnosti. Výsledky tohoto pracovního úsilí jsou pokaždé pozoruhodné a letos bude možné opět zhlédnout užší výběr prací během září v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Vernisáž 5. 9. od 15.00 hodin v 1. patře.

Kdy: 5. září - 29. září
Kde: hlavní budova, 1. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Prožitek krajiny