Setkání knihovníků okresu Liberec

Společenská akce
Plakát Setkání knihovníků okresu Liberec

Setkání knihovníků okresu Liberec

Akce je pořádána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci - Oddělení služeb knihovnám okresu Liberec.

Úterý 15. listopadu 2022 od 13:30 hodin 

Program:

  • bude upřesněn

Místo konání akce:

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý sál ve 4. patře

Přihlášení k účasti:

  • bude upřesněno

Organizační pokyny:

  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Délka akce: 2 hodiny
  • Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: Bc. Andrea Suková, tel.: 482 412 186sukova@kvkli.cz

Kdy: 15. listopad - 15. listopad
V kolik hodin: 13:30 - 15:30
Vstupné: zdarma