Židé a Ukrajina

Přednáška
Plakát Židé a Ukrajina
Pořádá: KVK v Liberci
Host: Mgr. Terezie Dubinová, PhD., hebraistka a kulturoložka, autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci.

Oblast dnešní Ukrajiny je místem, odkud vzešla klíčová židovská hnutí chasidismu, aktivního sionismu či obrody hebrejského jazyka. Je rodištěm mnoha významných osobností od první premiérky Izraele až po zakladatele aplikace WhatsApp.

Jaká je historie Židů v tomto regionu? J

ak se měnilo židovské osídlení na Ukrajině v průběhu dějin?

Jak se dnes ukrajinští Židé potýkají s válkou? Jak se Stát Izrael staví k válce na Ukrajině?  

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML

Kdy: 20. říjen
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: dobrovolné