Naslouchám, rozumím, povídám

Seminář
Plakát Naslouchám, rozumím, povídám
Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: PhDr. Zdeňka Kholová, speciální pedagog - logoped, surdoped, psychoped

Pořady pořadané v rámci projektu NEJEN KNIHOVNA, podpořené Fondem vzdělávání SML.

Semináře pro rodiče dětí ve věku od 3 do 7 let

31. 10. 2022

Naslouchám, rozumím, povídám

anotace:  Cesta ke správnému mluvení dětí v předškolním věku.

  •          Řeč jako obecně lidská schopnost. Podmínky pro rozvoj řeči (stimulace z prostředí, naslouchání, nápodoba atd.)
  •          Stadia vývoje řeči. Rozvoj slovní zásoby a výslovnosti.
  •          Konkrétní náměty k rozvoji naslouchání, k porozumění řeči.
  •          Diskuze, dotazy.

Skupina je pro maximálně 20 účastníků. V případě zájmu se hlaste na adrese: kuzelkova@kvkli.cz

9. 11. 2022, 16.30  hodin

Co má umět předškolák, než ho škola zavolá! Pohybové (motorické) dovednosti   

anotace:  Vývojová souvislost mezi hrubou, jemnou motorikou, grafomotorikou a motorikou mluvidel.

  •          Pohyb umožňuje dítěti poznání okolního světa, manipulace ho seznamují s předměty, vlastní pohyby slouží k poznání a procítění  sebe samého, k získání vlastní identity. 
  •          Pohybem komunikuje s ostatními – doteky, gesty, hrou.
  •          Pohyb je pro dítě v raném věku nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti.
  •          Pohyb je základní životní projev i základní biologická potřeba dítěte. Proto je to i jeden ze základních vzdělávacích prostředků.

21. 11. 2022, 16.30  hodin

Co má umět předškolák, než ho škola zavolá! Rozvinuté smyslové vnímání (sluchové, zrakové) jako předpoklad školní úspěšnosti  

anotace: Konkrétní ukázky

Kdy: 31. říjen
V kolik hodin: 16:30
Kde: hlavní budova, Malý sál 4. patro
Doporučený věk: rodiče dětí ve věku od 3 do 7 let
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Naslouchám, rozumím, povídám