Katalogizace pro začátečníky

Kurz
Plakát Katalogizace pro začátečníky

Katalogizace pro začátečníky

Úterý 15. listopadu 2022 v 8 hodin

Lektorka: Veronika Švejdová z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Vedoucí oddělení katalogizace v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Cíl kurzu:

  • Cílem kurzu je naučit účastníky katalogizovat tištěné textové monografie podle předepsaných standardů na úrovni minimálního záznamu
  • Kurz je určen pro úplné začátečníky a bude obsahovat praktické ukázky
  • Zájemci si mohou připravit případné dotazy nebo jejich znění předem poslat na e-mail: svejdova@kvkli.cz

Upozornění na návaznost kurzu:

Na kurz pro začátečníky bude navazovat kurz pro pokročilé, který proběhne 14. března 2023. Kurz pro pokročilé bude určen pro katalogizátory na úrovni doporučeného záznamu.

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na patře -4

Organizační pokyny:

  • Délka: 7 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 20
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je pro účastníky bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 15. listopad - 15. listopad
V kolik hodin: 08:00 - 15:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Katalogizace pro začátečníky