Sandarmoch - kde stromy mají tváře

Výstava
Plakát Sandarmoch - kde stromy mají tváře
Pořádá: Gulag.cz, sdružení Memorial, Fond Iofe a Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Výstava o popravišti z dob stalinského teroru a jeho objeviteli Juriji Dmitrijevovi, vězněném dnešním ruským režimem.

Sandarmoch je vzdálené místo v ruské Karélii, poblíž finských hranic, kde se odehrál masakr, který měl být zapomenut. V letech 1937-1938, kdy vrcholily stalinské represe, zde bylo popraveno přes 6 tisíc osob 56 národností. Vedle mnoha Rusů, Karelů, Finů, Ukrajinců a dalších evropských i sovětských národností zde zahynulo i šest Čechů. Sandarmoch neupadl v zapomnění hlavně díky historiku Juriji Dmitrijevovi ze sdružení Memorial. Dmitrijev spolu s kolegy z petrohradského Memorialu přesnou polohu Sandarmochu objevil v roce 1997 a v dalších letech se jim podařilo zdokumentovat a dohledat jména většiny popravených.

Vztah ruské společnosti k Sandarmochu se za 25 let zásadně proměnil. Zpočátku úřady práci Memorialu a Dmitrijeva podporovaly. Ale poté, co se v roce 2014 Dmitrijev otevřeně postavil proti ruské agresi na Ukrajině, začal být pronásledován a v současnosti je za vykonstruované provinění odsouzen k 15 letům pobytu v lágru. Mezinárodní Memorial, zastřešující organizace ze sítě Memorialu, byla na konci roku 2021 v Rusku soudem zlikvidována.

Součástí výstavy jsou umělecká díla převážně ruských autorů reflektující tragické důsledky nedořešené ruské minulosti do současnosti. Kromě Ruska svá díla přihlásili i umělci z Ukrajiny, Česka, Estonska, Polska, Německa, Slovenska, Nizozemska a USA. Odborná porota v čele s kurátorem Michalem Pěchoučkem vybrala 38 děl, která se stala součástí výstavy a na každém jejím zastavení je vystavena část z nich. Všechny tato díla budou po skončení výstavy vydražena ve veřejné dražbě a výtěžek bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině.

Představeny jsou i osobní předměty Jurije Dmitrijeva, které používal během svých badatelských expedic, a také jeho nálezy z odhalených masových hrobů. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti o historii Sandarmochu, včetně výrazné české stopy (zemřelo zde šest Čechů). Poprvé jsou na výstavě zveřejněny dokumenty o Ukrajincích působících v 20. letech 20. století v Československu, kteří se později vrátili do vlasti, byli zatčeni a popraveni právě v Sandarmochu.

Vernisáž proběhne 7. listopadu 2022 v 18:30 ve 2. patře. Jste srdečně zváni!

Doprovodný program: https://www.kvkli.cz/akce/id:55304/strazci-pameti

23. 11. 2022 v 18:00 Strážci paměti, debata s projekcí filmu
Malá konferenční místnost, 2. patro

Kdy: 7. listopad - 10. prosinec
Kde: hlavní budova, předsálí 2. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Sandarmoch - kde stromy mají tváře