Setkání s ředitelem Národní knihovny České republiky

Beseda
Plakát Setkání s ředitelem Národní knihovny České republiky

Setkání s generálním ředitelem Národní knihovny České republiky

Akce je pořádána Národní knihovnou ČR a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci .

Pátek 9. prosince 2022 od 10:00 

Program:

Neformální beseda s generálním ředitelm Národní knihovny ČR, dotýkající se například těchto témat:

  • aktuálními témata českého knihovnictví
  • oblast vzdělávání
  • problematika regionálních automatizovaných systémů
  • koncepce meziknihovních služeb
  • modernizace knihovních systému aj.

Vítány jsou jakékoli další náměty a dotazy!

Místo konání akce:

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál na podlaží 2

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování akce
  • Délka akce: 2 hodiny
  • Počet účastníků: není omezen

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 9. prosinec - 9. prosinec
V kolik hodin: 10:00 - 12:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Setkání s ředitelem Národní knihovny České republiky