TŘEBOŇSKO - pamětihodnosti a přírodní krásy

Přednáška
Plakát TŘEBOŇSKO - pamětihodnosti a přírodní krásy
Pořádá: KVK v Liberci
Host: Libor Drahoňovský

z cyklu Knihovníci a přátelé knihovny cestují

Beseda se věnuje architektonickým památkám i přírodním krásám Třeboňska.

Přímo v Třeboni si prohlédneme staré domy na náměstí, zámek i augustiniánský klášter a skvostnou hrobku Schwarzenbergů. Navštívíme pozoruhodná barokní poutní místa v Mláce a v Chlumu u Třeboně.

Povíme si mnohé zajímavosti z průmyslové historie, především o železárnách, které bývaly nejstaršími u nás.

Z přírodních krás se pokocháme například balvanitým korytem říčky Dračice i rašeliništěm Červené blato.

Kdy: 18. duben
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: 50,- Kč

Plakát akce

Plakát TŘEBOŇSKO - pamětihodnosti a přírodní krásy