Jan Nepomuk hrabě Harrach: rozvoj turistiky a lyžování

Přednáška
Plakát Jan Nepomuk hrabě Harrach: rozvoj turistiky a lyžování
Pořádá: NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci spolu s KVK v Liberci
Host: PaedDr. Jan Luštinec, historik

z cyklu Památky kolem nás

Letošní rok vyhlásil Národní památkový ústav Rokem Harrachů.

V přednášce se blíže podíváme na odkaz Jana Nepomuka hraběte Harracha v oblasti turistiky a lyžování. Obě oblasti jsou úzce propojeny a Harrachovo dílo tu zůstává stále živé. Dodnes užíváme cesty zbudované osvíceným hrabětem, vystupujeme na slavnou rozhlednu na Žalém, lyžujeme, ale také rozvíjíme Janovy ochranářské snahy. On založil roku 1904 první krkonošskou přírodní rezervaci, první v celé severní polovině Čech. Také železniční doprava by v naší oblasti bez Harrachů vypadala jinak...

Kdy: 27. duben
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Jan Nepomuk hrabě Harrach: rozvoj turistiky a lyžování