"Živé nás nedostanou"

Výstava
Plakát
Pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec a za finanční podpory Libereckého kraje

Venkovní výstava připomíná osudy příslušníků parašutistického výsadku Antimony a jejich pomocníků z řad místního obyvatelstva, kteří na přelomu let 1942–1943 vyvíjeli aktivní odbojovou činnost na území dnešního Libereckého kraje. Prezentaci připravila Československá obec legionářská, která na šestnácti panelech čtenáře seznamuje s počátky československého odboje, vznikem parašutistických skupin, jednotlivými aktéry výsadku Antimony, odbojáři z Lomnicka, Železnobrodska a Turnovska, dramatickým děním v Rovensku pod Troskami v lednu 1943 a v neposlední řadě s poválečnými osudy odbojářů a připomínáním jejich odkazu až do současnosti.

Výstava se uskuteční v rámci připomínkového programu ke Dni vítězství a 78. výročí konce druhé světové války.

vernisáž: 4. 5. 2023 od 16.30

Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Akce je součástí programu Vzpomínky na Den vítězství.

Kdy: 4. květen - 30. červen
Kde: před hlavní budovou
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát