Volební rok 1938 v Liberci

Přednáška
Plakát Volební rok 1938 v Liberci
Pořádá: KVK v Liberci, Československá obec legionářská Jednota Liberec a Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque
Účinkuje: Václav Kříček, KVK v Liberci

Volby do libereckého městského zastupitelstva v červnu 1938 a doplňovací volby do říšského sněmu v prosinci 1938

Tématem přednášky budou komunální volby do libereckého zastupitelstva v červnu 1938 a doplňovací volby do říšského sněmu v prosinci 1938.

Posluchači se seznámí s přípravou a průběhem obou voleb. Komunální volby pojala SdP jako demonstraci sudetoněmecké jednoty a jednoznačné přihlášení se k „německému světonázoru“, tedy nacismu. Doplňující volby do říšského sněmu nebyly klasické demokratické volby, ale byly především demonstrací souhlasu sudetoněmeckého kmene s jeho spojením s Třetí říší.

Konání přednášky bylo finančně  podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu "Připomínání historických událostí I. až II. světové války".

Kdy: 21. září
V kolik hodin: 17:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: dobrovolné

Plakát akce

Plakát Volební rok 1938 v Liberci