Robotika pro knihovníky

Kurz
Plakát Robotika pro knihovníky

Robotika pro knihovníky

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 15. září 2023 v 9 hodin

Lektor: Jakub Růžička

Obsah kurzu:

Kurz představí účastníkům bohaté možnosti dnešní robotiky na edukativních robotech určených pro děti od mateřské až po střední školy. Demonstruje různé možnosti programování od nejjednodušší po nejsložitější a předvede, jakým způsobem lze programování učit i ty nejmenší. Kurz bude tak naplněn praktickými ukázkami robotů i jejich programování. Navrhne také metodiky a různé možnosti výuky v knihovně na základě zkušeností získaných v průběhu posledních dvou let.

Osnova kurzu:

 • Seznámení s robotikou: Proč je důležité o ní učit?
 • Děti a programování: Programování a „programování“?
 • Robotické hračky a jejich možnosti: Jaká mají omezení?
 • Roboti prakticky: Od nejsnazších po nejsložitější
 • Metodika robotické výuky: Jak učit robotiku v knihovně?

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: není omezen
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 15. září - 15. září
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Robotika pro knihovníky