Návrat domů. Liberecké oběti holocaustu.

Výstava
Plakát Návrat domů. Liberecké oběti holocaustu.
Pořádá: KVK v Liberci a TUL ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec

Venkovní panelová výstava, jejíž konání bylo finančně podpořeno Libereckým krajem a statutárním městem Liberec.

Míra brutality, která holocaustu dominuje, sebou nese jednoznačnou snahu nacistického režimu dehumanizovat své oběti. Postupnými kroky zbavit „nechtěné“ lidské důstojnosti a možnosti participace na společenském, hospodářském, kulturním a sociálním životě společnosti. Z lidí se stávala čísla, čímž ztráceli svou individualitu, osobitost a důstojnost. Jejich příběhy měly trvale zmizet z „paměti lidské civilizace“.

V případě Liberce byl proces zapomínání velmi rychlý. Do města se po konci druhé světové války vrátil a trvale zůstal pouhý zlomek původní židovské komunity. V důsledku procesu vysídlení valné většiny německy mluvících obyvatel z města zmizeli i ti, kteří by na dotyčné mohli vzpomínat. Proces zapomínání byl završen vývojem po únorovém převzetí de facto monopolu moci ve státě komunistickou stranou.

Cílem této výstavy je vrátit do „paměti“ města několik z těch, kteří museli Liberec nuceně opustit a jejichž životy zásadním a často nezvratným způsobem holocaust zasáhl. Z „nechtěných“ se mají stát „chtění“ a proces dehumanizace obětí holocaustu má být alespoň symbolicky zastaven, dotyčným navrácena jejich identita, protože jak je psáno v Talmudu „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“.

Výstavu připravila Krajská vědecká knihovna v Liberci a Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem a statutárním městem Liberec.

Dne 4. 10. od 17.30 proběhne přednáška spojená s diskuzí "Liberecké oběti holocaustu a jejich symbolický návrat domů do města pod Ještědem" https://1url.cz/YuEqA

Vernisáž proběhne 4. 10. od 17.00 hodin.

Kdy: 4. říjen - 30. listopad
V kolik hodin: 17:00
Kde: před hlavní budovou
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Návrat domů. Liberecké oběti holocaustu.