Současná americká literatura

Přednáška
Plakát Současná americká literatura

Současná americká literatura

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Pátek 24. května 2024 v 9 hodin

Lektor: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Jiří Šalamoun je vedoucím Katedry anglického jazyka a literatury Masarykovy univerzity v Brně.

Informace ke kurzu:

Přednáška představí knihovníkům významné české překlady americké literatury od roku 2010. Zaměří se na čtenářsky oblíbené tituly literárního kánonu i současné literatury a poradí, jak se zorientovat v hlavních soudobých trendech. Představí jak díla nominovaná na prestižní literární ceny, tak díla čtenářsky oblíbená.

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře

Organizační pokyny:

  • Délka: 3 hodiny
  • Počet účastníků: není omezen
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je pro účastníky bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 24. květen - 24. květen
V kolik hodin: 09:00 - 12:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Současná americká literatura