Pracujeme s Publisherem

Kurz
Plakát Pracujeme s Publisherem

Pracujeme s Publisherem

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 14. června 2024 v 9 hodin

Lektor: Mgr. Anna Nováková

Obsah školení:

Na školení se účastníci seznámí s méně známým programem balíku MS Office, s aplikací MS Publisher. Je to program, který se používá pro vytváření publikací, brožur, zpravodajů a jiných marketingových materiálů, zvláště při vytváření velkých letáků a vícestránkových dokumentů je jeho využití zajímavé. Pro rychlou a pohodlnou tvorbu a následnou úpravu materiálů nabízí program celou řadu různých šablon a barevných motivů. Účastníci školení se naučí používat šablony, upravovat je podle svých potřeb a vytvářet vlastní návrhy dokumentů.

Verze programu Publisher, která bude ukazována, je 2019 Standard.

Osnova školení:

 • Výběr typu dokumentu a šablony, dodatečná změna vybrané šablony
 • Barevná schémata, schémata písma
 • Informace o zaměstnání
 • Práce se stranami, předlohy stran, záhlaví/zápatí, oddíly
 • Práce s textem – textová pole, jejich zřetězování (propojování), sloupce
 • Obrázky, tabulky, kalendáře
 • Hromadná korespondence a katalogy
 • Možnosti tisku publikace 

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

 • Délka: 6 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 14. červen - 14. červen
V kolik hodin: 09:00 - 15:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Pracujeme s Publisherem