Studium pedagogiky volného času pro knihovníky

Kurz
Plakát Studium pedagogiky volného času pro knihovníky

Studium pedagogiky volného času pro knihovníky

Kurz je pořádán NPI ČR ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Pondělí 23. září 2024 v 9 hodin

Další termíny kurzu:

 • 16. 9., 9:00 - 14:00, malý sál ve 4. patře
 • 23. 9., 9:00 - 14:00, malý sál ve 2. patře
 • 27. 9., 9:00 - 14:00, malý sál ve 4. patře
 • 4. 10., 9:00 - 14:00, velká studovna v 1. patře
 • 7. 10., 8 hodin - čas si lektorka dohodne s účastníky, učebna v patře -4
 • 18. 10., 7 hodin - čas si lektorka dohodne s účastníky, malý sál ve 4. patře
 • 15. 11., 5 hodin - zkoušky, učebna v patře -4

Lektorka: Mgr. Jana Šimůnková

Anotace kurzu:

Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1.9.2012).

Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.

Podrobný popis kurzu zde

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, více prostor

Organizační pokyny:

 • Délka: dohromady 40 hodin
 • Počet účastníků: 20
 • Cena: 2 900 Kč na jednoho účastníka
 • Kurz bude fakturován dle přání - na soukromou osobu nebo na organizaci či obec. Fakturace proběhne po prvním setkání
 • Kurz je akreditovaný, úspěšní účastníci obdrží osvědčení
 • Ukončení studia je podmíněno závěrečným testem
 • U kurzu je požadována 100 % docházka
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 23. září - 23. září
V kolik hodin: 09:00 - 14:00

Plakát akce

Plakát Studium pedagogiky volného času pro knihovníky