MANRIQUE - TURNER - MIRÓ

Výstava
Plakát MANRIQUE - TURNER - MIRÓ
Pořádá: Vladimír Kysela a KVK

Zahájení projektu Semestr s výtvarným uměním

Výstava Vladimíra Kysely pod názvem “MANRIQUE - TURNER - MIRÓ", ve které iniciátor a spoluorganizátor celého projektu představí autorský výběr ze svých mezinárodně oceněných projektů, inspirovaných dílem, dobou a životem světově proslulých výtvarníků. 

Vernisáž se uskuteční 12. září od 17.00 hodin.

Moderní umění nás obklopuje ve všech svých formách – architektuře, sochařství, malířství, fotografii, užité grafice aj. Žijeme v něm své životy, utváří a ovlivňuje naši estetiku, inspiruje k další tvorbě. Rozdíly mezi výtvarnými formami se stírají, objevují se nové techniky, dochází k mísení. Mnohdy se v těchto proudech obtížně vyznáváme. Co bylo dřív a co potom? A je to celé ještě vůbec umění?

Webové stránky SEMESTRU: www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě:  www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

 

Projekt navazuje na úspěšnou akci, pořádanou v roce 2021 při příležitosti 20. výročí otevření KVKLI a věnovanou známým spisovatelům – Máchovi, Andersenovi a Exupérymu. Součástí výstavy obrazů Vladimíra Kysely bylo tehdy také divadelní představení „Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?“, ve kterém účinkovali paní Tatjana Medvecká a pan Tomáš Pavelka.

Kdy: 12. září - 18. listopad
Kde: Hlavní budova
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát MANRIQUE - TURNER - MIRÓ