Malíř je jen oko: (post)impresionismus, pointilismus

Přednáška
Plakát Malíř je jen oko: (post)impresionismus, pointilismus
Pořádá: Vladimír Kysela a KVK

V rámci cyklu Semestr s výtvarným uměním

Motto: Moderní malířství bývá někdy označováno za „arénu diskurzů“, tedy za jakousi laboratoř technik, stylů, výrazů, forem, motivů, zápletek. Podobné tendence lze najít též v moderní poezii či hudbě, s nimiž má experimentující a velmi proměnlivá, pluralitní a hledající moderní malba mnoho společného.

Procesualita, temporalita malby způsobuje, že i sám autor může být značně překvapen výsledkem, který neplánoval. Imprese nevzniká ani tolik ve vnějším, pozorovaném světě, ani uvnitř subjektu, ale přímo na plátně, v hmotě, dynamice barev. Tvorba těchto malířů se opírala i o soudobé optické teorie a výzkumy vidění.

O malíři Claude Monetovi jeho kolega Paul Cézanne tvrdil, že tento výtvarník je „jen okem“ – k viděnému prý nic nepřidává, nerozvíjí úvahy a interpretace, pouze zaznamenává počitky proměnlivého světelného dění.

Přednášející: PhDr. Václav Hájek, Ph.D., Univerzita Karlova; Vladimír Kysela, QEP

Pro další informace nahlédněte do přiloženého programu a také sledujte webové stránky pořadatelů:

Webové stránky SEMESTRU:
www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě - Facebook:
www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

Kdy: 30. září
V kolik hodin: 17:00
Kde: Hlavní budova, Malý sál, 4. patro
Vstupné: 100 Kč

Plakát akce

Plakát Malíř je jen oko: (post)impresionismus, pointilismus