Osvobození barvy a tvaru: fauvismus a kubismus

Přednáška
Plakát Osvobození barvy a tvaru: fauvismus a kubismus
Pořádá: Vladimír Kysela a KVK

V rámci cyklu Semestr s výtvarným uměním.

Motto: Moderní malířství bývá někdy označováno za „arénu diskurzů“, tedy za jakousi laboratoř technik, stylů, výrazů, forem, motivů, zápletek. Podobné tendence lze najít též v moderní poezii či hudbě, s nimiž má experimentující a velmi proměnlivá, pluralitní a hledající moderní malba mnoho společného.

Barvy a tvary v avantgardních výtvarných proudech počátku 20. století již neslouží nápodobě, nemají vytvářet analogii k „modelu“ (ať už z vnějšího či vnitřního světa), ale vytvářejí autonomní obrazovou kompozici, od níž je jen krok k abstraktnímu vyjadřování. Fauvisté „osvobodili“ především barevnou plochu, její intenzitu.

Kubistické tvarosloví přivádí do obrazu otázku „časo-prostoru“. Na rozdíl od klasických zásad, které definovaly obrazová média jako „prostorová umění“ (sem patřila tradičně kresba, malba, socha, architektura), se kubismus snaží reflektovat objekty a prostorové vztahy v jejich nestabilitě, proměnlivosti.

Přednášející: PhDr. Václav Hájek, Ph.D., Univerzita Karlova; Vladimír Kysela, QEP

 

Pro další informace nahlédněte do přiloženého programu a také sledujte webové stránky pořadatelů:

Webové stránky SEMESTRU:
www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě - Facebook:
www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

Kdy: 14. říjen
V kolik hodin: 17:00
Kde: Hlavní budova, Malý sál, 4. patro
Vstupné: 100 Kč

Plakát akce

Plakát Osvobození barvy a tvaru: fauvismus a kubismus