Pod hladinou vědomí: surrealismus, snová abstrakce

Přednáška
Plakát Pod hladinou vědomí: surrealismus, snová abstrakce
Pořádá: Vladimír Kysela a KVK

V rámci cyklu Semestr s výtvarným uměním

Motto: Moderní malířství bývá někdy označováno za „arénu diskurzů“, tedy za jakousi laboratoř technik, stylů, výrazů, forem, motivů, zápletek. Podobné tendence lze najít též v moderní poezii či hudbě, s nimiž má experimentující a velmi proměnlivá, pluralitní a hledající moderní malba mnoho společného.

Jiné zdroje inspirace a imaginace hledali surrealisté v nekontrolované činnosti snu a podvědomí. Metodou náhodných asociací, proudů automatických kreseb a textů se snažili proniknout za oponu všední racionality, společenských konvencí a norem. Za závojem vůlí organizované aktivity běžného společenského provozu se skrývá mnohem bohatší, různorodější a překvapivější svět neřízených psychických pochodů.

Surrealisté využívali skvrny, koláže, experimentální techniky, drogy, skandály, nadsázky a paradoxy, aby podtrhli palčivost otázek po smyslu dosavadních norem a stereotypů v umělecké i politické oblasti.

Přednášející: PhDr. Václav Hájek, Ph.D., Univerzita Karlova; Vladimír Kysela, QEP

 

Pro další informace nahlédněte do přiloženého programu a také sledujte webové stránky pořadatelů:

Webové stránky SEMESTRU:
www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě - Facebook:
www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

Kdy: 21. říjen
V kolik hodin: 17:00
Kde: Hlavní budova, Malý sál, 4. patro
Vstupné: 100 Kč

Plakát akce

Plakát Pod hladinou vědomí: surrealismus, snová abstrakce