Sociální sítě knihoven

Kurz
Plakát Sociální sítě knihoven

Sociální sítě knihoven: Instagram, Facebook, Twitter a LinkedIn

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 13. září 2024 v 9 hodin

Lektor: Mgr. Martina Košanová

Martina Košanová vystudovala PF ZČU, Arts management na FUD ZČU, tři roky se věnovala tvůrčímu psaní na Literární akademii v Praze a absolvovala roční studijní program ve specializaci Moderní marketing na Newton University. Do Národní knihovny ČR přešla v říjnu 2021 ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Působí v pracovních skupinách Priorita 6 a Udržitelnost v knihovnách, v PR sekci Sdružení knihoven ČR a je členkou redakční rady časopisu Čtenář. Profesně se věnuje zejména vizuální identitě knihoven v evropském kontextu a v rámci národní metodické funkce školí knihovny napříč ČR v oblastech komunikace, firemní kultury a brandingu.

Anotace kurzu:

Která sociální síť je pro vás ta pravá? A máte komunikační strategii, nebo je Facebook jen nástěnka na fotky a plakáty? Co analytika, kamarádíte se? Přestaňte fotit naaranžované knížky a kafíčka, sdílet hrající si koťata, cizí obrázky, nebo obličeje dětí bez souhlasu rodičů s publikací. Obsahový marketing je velká výhoda knihoven, když se dělá správně.

Interaktivní praktická výuka plná příkladů dobré i špatné praxe knihoven. Aneb sledujeme vás!

Osnova kurzu:

  • bude upřesněna

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, bude doplněno 

Organizační pokyny:

  • Délka: 5 hodin
  • Počet účastníků: bude doplněno
  • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 13. září - 13. září
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma