Novinky ve fondu za měsíc březen (dětská naučná)

Užité vědy, lékařství, technika

Společenské vědy

Zeměpis, dějiny, životopisy

Věda všeobecně

Umění, sport

Matematika, přírodní vědy

Dvojjazyčná

Filozofie, psychologie

První encyklopedie

Jazykověda, literatura